Vriend worden

Informatie en nieuws

Vriendenbijdrage.


Sinds de oprichting meer dan 10 jaar geleden hebben wij het minimale vriendengeld op € 10,00 gesteld. Tot op den dag van vandaag hebben wij dat altijd gerooid. Maar zoals jullie om je heen kijken zijn alle prijzen gestegen alles is duurder geworden. Wij gaan nu geen getallen of percentages noemen maar de kosten zijn behoorlijk gestegen en het is niet de bedoeling dat onze stichting winsten gaat maken maar het moet wel kostendekkend zijn.

Daarnaast willen wij het vriendengeld laagdrempelig houden zodat iedereen vriend kan worden en blijven. Dit is de laatste 10 jaar gelukt doordat meerdere vrienden gevolg hebben gegeven aan onze oproep om op vrijwillige basis meer vriendengeld te betalen.Dit is erg sociaal tegenover de minder draagkrachtige, wij kunnen hierdoor het vriendengeld voor iedereen betaalbaar houden, dus nogmaals een oproep: betaal als je kunt meer dan gevraagd wordt. Het is geen must. Doe wat je gevoel zegt wat je moet doen. Dank je wel.

Het vriendenjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Wil je vriend worden, neem dan contact op met het secretariaat of een van de leden van de werkgroep.