de geschiedenis van Wernhout en haar directe omgeving

Kennis verzamelen, delen, activiteiten & nieuws

Doelstelling

Website van de Heemkunde Kring

Stichting Hooghe Heerlickheit Wernhout  Kennis vergaren over de geschiedenis van Wernhout en haar directe omgeving alsmede het uitdragen van deze kennis aan allen die daarvoor belangstelling hebben, middels:

・ het uitbrengen van het blad Den Doren Boom 2x per kalenderjaar voor de vrienden van de stichting ・ het uitbrengen van een aantal nieuwsbrieven per kalenderjaar eveneens verstrekt aan de vrienden ・ het verzorgen van lezingen voor vrienden en andere belangstellenden ・ het organiseren van tentoonstellingen soms samen met zusterorganisaties

Vriend Worden

Sinds de oprichting meer dan 10 jaar geleden hebben wij het minimale vriendengeld op minimaal € 10,00 gesteld. Tot op den dag van vandaag hebben wij dat altijd gerooid. Maar zoals jullie om je heen kijken zijn alle prijzen gestegen alles is duurder geworden. De kosten zijn behoorlijk gestegen en het is niet de bedoeling dat onze stichting winsten gaat maken maar het moet wel kostendekkend zijn.
Daarnaast willen wij het vriendengeld laagdrempelig houden zodat iedereen vriend kan worden en blijven. Dit is de laatste 10 jaar gelukt doordat meerdere vrienden gevolg hebben gegeven aan onze oproep om op vrijwillige basis meer vriendengeld te betalen, dus nogmaals een oproep: betaal als je kunt meer dan gevraagd wordt. Het is geen must. Doe wat je gevoel zegt wat je moet doen. Dank je wel. Het vriendenjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Wilt u vriend worden, neem dan contact op met het secretariaat of een van de leden van de werkgroep.

Nieuws en Berichten

Dorpsquiz

Op vrijdag 27 oktober 2023 wordt in het Wierenbos om 20.00uur voor de 10e maal de jaarlijkse Dorpsquiz georganiseerd door de dorpsraad met medewerking van onze stichting.

Read more
26 oktober 2022 0

Lezing

Op 17 november wordt een lezing gehouden in het Wierenbos te Wernhout om 20.00uur door Karel Leenders en Wim Voermans in het kader van “van der Hoeven 20-20”.

Read more
16 september 2022 0

Fietstocht

Op 24 september a.s. gaan we met de vrienden de fietstocht “In de Wernhoutse voetsporen van Napoleon” rijden. Als u wil meefietsen graag aanmelden uiterlijk 20 september bij Jan Frijters[…]

Read more
16 september 2022 0

Bijdrage Geschiedenis Zundert en Wernhout

Lees meer

Seminarie Wernhoutsburg

Lees meer

Den Doren Boom

Den Doren Boom is een 2x per jaar verschijnend blad met verslagen van historisch onderzoek en archief onderzoek rond de geschiedenis van Wernhout.

De redactie wordt gevormd bestaat uit Jan Frijters, Louis de Meijer. De redactie is nog opzoek naar enthousiste vrijwilligers. Meer over Den Doren Boom

circa 230

vrienden

Jaar 1294

De oudste vermelding van Wernhout als Warenthout

2955

Inwoners Wernhout

Bestuur en Medewerkers

Stichting Hooghe Heerlickheit Wernhout is een vrijwilligers organisatie.  We zoeken altijd nieuwe vrijwilligers en medewerkers.

Leo Stes

Voorzitter


leo.stes@ziggo.nl

06-51575232

Jack van Hassel

Secretaris/penningmeester


j.p.van.hassel@hetnet.nl

06-49864805

Wil Damen

Werkgroep


wamdamen@home.nl

06-51831849

Jan Frijters

Redactie Den Doren Boom


janpmfrijters@gmail.com

06-41029913

Louis de Meijer

Redactie Den Doren Boom

ldemeijer_loosberg@hotmail.com

06-82663426

Felix van Rijckevorsel

Werkgroep

jofel@ziggo.nl

076-5972457

Contact

Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout Secretariaat: Bredaseweg 10A2, 4881DE Zundert E-mail: secretariaatshhw@kpnmail.nl Tel.: +31 (0)649864805

[]